Alle informatie op onze website wordt met de grootst mogelijke zorg door ons verstrekt.  Voor ons is het belangrijk dat deze gepubliceerde informatie correct, actueel en duidelijk is. Echter, ondanks onze voortdurende zorg en aandacht die wij besteden aan onze website kan het toch voorkomen dat bepaalde informatie onjuist of onvolledig is. We geven dan ook geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot onze website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op onze website voor welk doel dan ook. Wij nemen hierin geen verantwoordelijkheid en sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website en/of de informatie. Elk vertrouwen dat je stelt in dergelijke informatie is daarom strikt op eigen risico. Hoewel wij de grootste zorg betrachten om onze website soepel en toegankelijk te laten werken, nemen wij daarnaast geen verantwoordelijkheid, en zijn wij niet aansprakelijk voor het (al dan niet) tijdelijk beschikbaar zijn van onze website (of ticketsysteem) om welke reden dan ook.

Mocht onze website tekortkomingen of onjuistheden vertonen, zullen wij ons best doen om dit zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Verder staan wij gebruikers van onze website niet toe informatie van onze website te vermenigvuldigen, delen, verspreiden en/of openbaar te maken, of een link/verbinding te creëren tussen onze website en die van derden, zonder onze voorafgaande toestemming.

Ten slotte is het mogelijk dat je via onze website naar websites van derden - welke niet onder onze controle staan - kunt doorlinken.  We geven hierbij expliciet aan dat wij geen controle hebben over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze websites. Wij nemen hierin geen enkele vorm van verantwoordelijkheid en aanvaarden dan ook geen enkele mate van aansprakelijkheid van het gebruik van deze websites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of impliceert niet noodzakelijkerwijs een onderschrijving van de standpunten die erin worden geuit.

*Deze disclaimer kan te allen tijde door ons worden aangepast