Wanneer je gebruik maakt van onze diensten of onze website dan verzamelen wij bepaalde (persoonlijke) gegevens van je. Het is van groot belang dat deze verzameling en verwerking van gegevens op een verantwoorde, veilige en zorgvuldige wijze plaatsvindt. Ook vinden wij het belangrijk om je hierover te informeren, zodat je hiervan op de hoogte bent. Daarom leggen wij in deze privacyverklaring uit hoe we met deze gegevens omgaan.

Welke persoonlijke gegevens verwerken we van je?

We verwerken verschillende gegevens van je doordat je gebruik maakt van onze diensten, website of omdat je zelf gegevens aan ons hebt verstrekt. Het  kan hierbij gaan om de volgende gegevens:

 • Contact - account- en/of ticketgegevens (denk aan NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geboorteplaats, identiteit, geslacht, klantnummer, plaats toewijzingen, reserveringsnummers, ticketnummers);
 • Betalings- en factuurgegevens, zoals factuuradres, betaalgegevens en bankgegevens;
 • IP-adres en app- en website gegevens, zoals bijvoorbeeld verkeer en/of locatiegegevens;
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • Gegevens die je actief verstrekt op onze website;
 • Informatie over jouw voorkeuren.

Waarom verwerken wij jouw gegevens?

We verwerken je gegevens voor verschillende doeleinden. Hieronder kun je deze (niet limitatieve) doeleinden terugvinden.

 • Om jouw bestelling of inschrijving te kunnen afhandelen en onze diensten aan je te kunnen leveren;
 • Om jouw betaling te kunnen aanvaarden;
 • Om aan jou een goede service te kunnen bieden;
 • Om marktonderzoeken uit te voeren en zodoende onze diensten te optimaliseren;
 • Om marketingdoeleinden te verrichten;
 • Om op basis van jouw surfgedrag ons aanbod op jouw voorkeuren af te stemmen;
 • Om je veiligheid (en die van onze andere bezoekers) te waarborgen;
 • Om onwettig/ongepast gedrag te voorkomen of op te sporen;
 • Om onze wettelijke rechten te beschermen of te handhaven.

We verzamelen je gegevens ofwel met je toestemming ofwel door het prevaleren van ons ondernemersbelang (artikel 6 lid 1 sub a en artikel 6 lid 1 sub f van de AVG Verordening). Het is tevens mogelijk dat wij je persoonsgegevens verwerken op grond van artikel 6 lid 1 sub b van de AVG Verordening. We verwerken overigens ook (persoons)gegevens bij andere wettelijke toegestane gevallen dan die zoals hierboven aangegeven.

Via welke kanalen krijgen we toegang tot je gegevens?

 • Onze website;
 • Telefonisch contact of contact per e-mail (of nieuwsbrief);
 • Google Analytics, ons Facebookaccount, ons Instagramaccount en ons LinkedInaccount.
 • Mailchimp of andere vergelijkbare programma’s.
 • Contactformulieren via onze website;
 • Ons Twitteraccount.

De data die wij halen van Social Media, Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter betreft openbare informatie welke actief is gedeeld en met een zoekmachine via het web kan worden gevonden. We verzamelen geen afgeschermde informatie omdat we hier geen gerechtvaardigde grond voor hebben. De juridische grondslag voor het verwerken van deze data ontbreekt.

We hebben niet de intentie om gegevens van minderjarigen te verzamelen en/of te verwerken. Dit doen wij enkel met toestemming van ouders of voogd. Helaas kunnen wij niet controleren of onze websitebezoekers minderjarig zijn. Ben je van mening dat wij gegevens over minderjarige kinderen hebben verzameld/ verwerkt, neem dan contact met ons op zodat wij deze informatie spoedig kunnen verwijderen.

Hoe beschermen we je gegevens?

We nemen de nodige maatregelen om jouw gegevens te beschermen. Denk hierbij aan maatregelen om verlies, openbaarmaking, misbruik en onbevoegde toegang tegen te gaan. Daarnaast hebben enkel personen - voor wie het noodzakelijk is uit hoofde van hun functie - toegang tot jouw gegevens.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Onze server en apparaten zijn uitgerust met beveiligingssoftware;
 • We versturen je gegevens enkel via beveiligde internetverbindingen;
 • Persoonsgegevens zijn enkel beschikbaar voor medewerkers binnen I Am D B.V. welke hierover dienen te beschikken in het kader van hun functie.

Let wel, gebruik van het internet brengt altijd risico’s met zich mee. Zorg zelf ook voor afdoende veiligheidsmaatregelen!

Met welke partijen delen we je gegevens? Het kan voorkomen - indien dit wettelijk is toegestaan en dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten - dat wij je gegevens delen met derden. Ook in andere gevallen kunnen door ons gegevens worden gedeeld met derden. Dit laatste is enkel mogelijk met jouw toestemming. Hieronder kun je terugvinden met welke partijen wij gegevens kunnen delen:   Binnen de bedrijven welke aan ons gelieerd zijn of onderdeel uitmaken van de groep;Externe dienstverleners;Medepromotors, events en samenwerkende partijen/ businesspartners. Dit kunnen bijvoorbeeld partijen zijn die de door jou ingekochte diensten leveren of partijen die specifieke diensten leveren bij onze evenementen;Overige derden, indien jij hier toestemming voor geeft;We kunnen ook wettelijk verplicht zijn om je (persoons) gegevens te verstrekken aan Nederlandse autoriteiten. Met bedrijven/samenwerkende organisaties en businesspartners, die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Dit doen we om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te waarborgen. Ben je van mening dat er gegevens zijn gedeeld zonder jouw toestemming? Neem dan contact met ons op.

Wat als je het er niet eens mee bent dat wij gegevens verwerken?

Het kan natuurlijk voorkomen dat je niet wilt dat wij je gegevens verwerken. We verzoeken je dit aan ons te melden. Uiteraard heeft dit geen gevolgen voor jouw websitebezoek. Echter, bij het bestellen van producten/diensten of het invullen van ons contactformulier hebben wij echt je gegevens nodig anders kunnen wij de gevraagde dienst niet leveren.

Hoe wijzig ik mijn opgegeven voorkeuren?

Je kunt bij ons altijd je gegevens opvragen, wijzigen, of laten verwijderen. Je kunt ook altijd je eerder gegeven toestemming intrekken. Dit kan op verschillende manieren:

 • Wijzig zelf je account op onze website;
 • Wijzig zelf je gegevens voor het al dan niet ontvangen van onze nieuwsbrief;
 • Schrijf je zelf uit voor te ontvangen nieuwsbrieven of e-mailberichten;
 • Wijzig de gegevens op je apparaat (telefoon, laptop of tablet), zoals doch niet limitatief locatiegegevens en pushmeldingen;
 • Jouw voorkeur in cookies kan te allen tijde door jou worden ingetrokken door de instellingen van je browser zo te wijzigen dat deze geen cookies accepteert of weigert.

Ons cookiebeleid kun je ook terugvinden op onze website.

Hoe lang bewaren wij je gegevens?

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk. De bewaartermijn is echter afhankelijk van het doel van verwerken en van eventuele wettelijke plichten. We bewaren je gegevens niet langer dan nodig is om de door jou gevraagde diensten te kunnen verlenen. Zodra we je gegevens niet langer nodig hebben voor onze doeleinden, zullen we deze veilig verwijderen in overeenstemming met ons beleid.

Ben je van mening dat we gegevens hebben gemist? Neem dan contact met ons op.

Maken wij foto’s en beeldmateriaal tijdens onze evenementen?

Indien jij hebt deelgenomen aan (één van) onze evenementen, dan is het mogelijk dat we beschikken over foto, geluid- en/of beeldmateriaal waarop jij te zien bent. Dit materiaal kunnen wij gebruiken op onze website, social media kanalen en voor andere marketingdoeleinden. We hoeven hiervoor, wettelijk gezien, geen toestemming te vragen omdat de foto’s en/of beeldopnames worden gebruikt voor onze eigen promotie en voor onze marketingdoeleinden.

Mocht je willen dat een foto wordt verwijderd, neem dan contact met ons op.

Mogen wij onze privacyverklaring wijzigen?

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze privacyverklaring.

Wil je met ons contact opnemen?

Mocht je vragen hebben over onze privacyverklaring of wil je vragen een foto te verwijderen? Neem dan contact met ons op via:

Besloten Vennootschap I Am D B.V.

Gemmenicherweg 54

6291 BT Vaals 

Je hebt daarnaast ook het recht een verzoek in te dienen ter inzage van je persoonsgegevens welke door I Am D B.V. worden verwerkt. Je mag ook een verzoek indienen om je persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren, te verwijderen of te beperken. We zullen je verzoek zo snel mogelijk behandelen.

Uiteraard bestaat ook altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is daarover meer informatie te vinden.